Cái Thế Đế Tôn 3D

Gai Shi Di Zun (2023)

Lịch chiếu: Thứ 5, CN

Nội dung phim

Cái Thế Đế Tôn 3D, Gai Shi Di Zun 2023 36/??

thời xưa, chư thánh tranh bá. Một thiếu niên được gọi là "Thần Ngủ" vì hoạ mà được phúc, mở ra một bộ công pháp nghịch thiên. Từ đấy về sau, một kỳ tài nhục thể vô song, tung hoành thiên địa, kiếm trảm tinh thần, ngàn vạn kỳ tài quỳ rạp dưới chân hắn. Quần hùng trổi dậy giữa đất trời, duy ngã bá vũ độc tôn.