Lịch Chiếu Tên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tam Thập Lục Kỵ
 3. Cẩm Y Thần Tượng
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Vạn Giới Tiên Tung
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Kiếm Vực Phong Vân
 9. Ma Trang Truyền Thuyết
 10. Chân Dương Võ Thần
 11. Độc Bộ Tiêu Dao
 12. Vạn Cổ Thần Thoại
 13. Tiên Võ Đế Tôn
 14. Cái Thế Đế Tôn
 15. Nghịch Thiên Chiến Thần
 16. Yêu Đạo Chí Tôn
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 3. Tu La Võ Thần
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Vạn Giới Độc Tôn
 6. Thần Tàng
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Duy Tướng
 9. Chiến Thần Ngũ Hành
 10. Linh Kiếm Tôn
 11. Kiếm Cốt
 12. Người Đến Muộn
 13. Nhất Kiếm Độc Tôn
 14. Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La
 15. Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Thiếu Niên Ca Hành Phần 3
 3. Chân Võ Đỉnh Phong
 4. Đệ Nhất Danh Sách
 5. Ám Hà Truyện
 6. Tây Hành Kỷ Phần 5
 7. Hồng Hoang Linh Tôn
 8. Ma Trang Truyền Thuyết
 9. Tuyệt Thế Võ Hồn
 10. Thiên Quan Tứ Phúc
 11. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 12. Tiên Đế Trở Về
 13. Tu Tiên Là Phải Tìm Chống Lưng
 14. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Thương Nguyên Đồ
 3. Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Cái Thế Đế Tôn 3D
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Độc Bộ Tiêu Dao
 9. Vạn Cổ Thần Thoại
 10. Bất Diệt Thần Vương
 11. Sơn Hải Tế Hội
 12. Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện
 13. Thời Đại X Long
 14. Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Thập Phương Võ Thánh
 4. Thái Nhất Kiếm Tiên Truyện
 5. Nghịch Thiên Chí Tôn
 6. Ác Ma Pháp Tắc
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Vô Thượng Thần Đế
 9. Linh Kiếm Tôn
 10. Bách Luyện Thành Thần 3D
 11. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 12. Kiếm Cốt
 13. Thần Võ Thiên Tôn
 14. Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
 15. Ẩn Cư Mười Vạn Năm
 16. Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn (2D)
 17. Thú Thiên Phục Ma Lục
 18. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 7
 1. Vũ Động Càn Khôn Phần 4
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 5. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 6. Vạn Giới Độc Tôn
 7. Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu
 8. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 9. Chân Võ Đỉnh Phong
 10. Chiến Thần Ngũ Hành
 11. Băng Hoả Ma Trù
 12. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 13. Nghịch Thiên Tà Thần 2D
 14. Võ Nghịch
 15. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Vạn Giới Chí Tôn
 6. Hồng Hoang Linh Tôn
 7. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 8. Cái Thế Đế Tôn 3D
 9. Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện
 10. Tuyệt Thế Võ Hồn
 11. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
 12. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương
 13. Trấn Hồn Nhai Phần 3