Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm

(2021)
Quảng Cáo
Nội dung phim

Ta Bị Nhốt Tại Cùng Một Ngày Mười Vạn Năm, 2021 51/??

Lâm Việt xuyên qua đến Hồng Mông đại lục, nhưng lại bị nhốt tại cùng một ngày ròng rã mười vạn năm. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, sau khi trời sáng đều sẽ trở lại hôm qua. Mười vạn năm bên trong, Lâm Việt học xong tất cả tri thức, hiểu rõ vô số tông môn cường giả bí mật, cũng dần dần cam chịu số phận mình trốn không thoát luân hồi. Nhưng mà, ngay tại mười vạn năm ngày cuối cùng...