Thư Linh Ký

(2022)

Phim được cập nhật vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần

Quảng Cáo
Nội dung phim

Thư Linh Ký, 2022 130/??

Tại Doanh Châu giới, bách gia chư tử, Đường thi Tống từ, đều có thư linh. Thư linh Cố Thất Tuyệt tỉnh lại từ "Ba trăm bài thơ Đường", cưỡi thần thú Sơn Hải Kinh, cùng Nhạc Ngũ Âm nỗ lực học nhạc nuôi sống bản thân và các muội muội, bước lên con đường tìm kiếm đánh thức những thư linh khác.