Tuyệt Thế Chiến Hồn

Phim được cập nhật vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Nội dung phim

Tuyệt Thế Chiến Hồn, 217/??

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật?